Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

O noua LEGE importanta: AMENZI si CONFISCAREA animalelor pentru pasunatul neautorizat

o-noua-lege-importanta-amenzi-si-confiscarea-animalelor-pentru-pasunatul-neautorizat

Pasunatul neautorizat ar putea fi sanctionat cu amenzi consistente si confiscarea animalelor, potrivit unui proiect de lege initiat de un grup de senatori si depus la Camera pentru dezbatere.


Propunerea legislativa vizeaza prevenirea si combaterea distrugerii culturilor agricole si a pasunatului neautorizat. Potrivit initiatorilor actului normativ, in jur de 45% din populatia Romaniei locuieste in zona rurala, iar principala sursa de venit o reprezinta agricultura. Cu toate acestea, aceasta indeletnicire devine din ce in ce mai putin atractiva si din cauza faptului ca agricultorii se confrunta cu problema pasunatului neautorizat. 
 
"Din cauza pasunatului neautorizat, agricultorii ajung in situatia in care nu mai pot sa foloseasca terenul lor, animalele pasunand nelegal, in afara perioadei stabilite, distrug culturile de pe terenurile arabile, ordinea publica fiind grav perturbata", scriu initiatorii proiectului legislativ.
 
Legislatia in vigoare, Legea nr.32/2019, nu defineste pasunatul neautorizat, prin urmare nu este clar ce se intelege prin aceasta fapta sau care sunt conditiile de sanctionare ale acesteia. In plus, atrag atentia initiatorii proiectului de lege, aceeasi legislatie prevede ca faptele de contraventie "se constata de persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale", insa ele nu pot fi indentificate si ..in lipsa lor nu poate fi aplicata legea.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Propriul meu plan de afaceri


Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai planuri de afaceri standard Esti o persoana dinamica Profita de Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai 7 modele practice de planuri de afacere cu care obtii mai usor finantari si chiar fonduri europene la mai putin de 100 de lei Stick-ul "Propriul meu plan de...

Oferta Speciala
valabila 48h

Prin noul act normativ, orice persoana poate anunta autoritatile administratiei publice locale daca exista o suspiciune de pasunat neautorizat, iar politistul este cel care constata incalcarea legii. Totodata, proiectul prevede infiintarea unor servicii de adapostire pentru animale la nivel judetean, iar ordinul de plasare a animalelor in adapost sa fie pus in executare de catre personalul care asigura prestarea serviciilor de adapostire, in prezenta politistului care l-a emis si, dupa caz, a jandarmului.
 

TEXTUL PROIECTULUI DE LEGE DEPUS LA SENAT

Legea pentru prevenirea si combaterea distrugerii culturilor agricole si a pasunatului neautorizat, precum si pentru modificarea unor acte normative
 


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza drepturile si obligatiile detinatorilor animalelor privind regimul de pasunat in ceea ce priveste urmatoarele specii: bovine, ovine, caprine, ecvidee si suine.

Art. 2
in sensul prezentei legi, termenii si expresiile se definesc dupa cum urmeaza:

a) adapost — constructie special amenajata in vederea protejarii si ingrijirii animalelor;
b) animal —un animal domestic din urmatoarele specii: bovine, ovine, caprine, ecvidee, suine;
c) animal abandonat animal nesupravegheat;
d) animal supravegheat — animal aflat sub paza unei persoane sau aflat intr-o incinta, adapost ori pe un teren imprejmuit;
e) detinator de animale persoana fizica sau juridica care are in posesie permanenta sau temporara animale, rn calitate de proprietar sau de ingrijitor al estora;
f) detinator de teren proprietarul terenului sau persoana care are un drept de folosinta asupra respectivului teren, in baza unui titlu sau contract;
g) pasunat autorizat — pasunatul animalelor 3n conformitate cu prevederile prezentei legi si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3412013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014;
h) reprezentant al autoritatii administratiei publice locale — persoana desemnata de primar sa exercite atributiile de constatare si control prevazute de prezenta lege;

Art. 3
(1) in vederea reglementarii perioadelor si conditiilor de pasunat, consiliile locale vor aproba regulamentul dc pasunat valabil pe intreg teritoriul administrativ al unitatii administrativ-teritoriale.

(2) Regulamentul de pasunat, aprobat prin hotarare a consiliului local, stabileste reguli de exploatare a pajistilor prin pasunat de pe raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale si contine urmatoarele:
a) conditiile de pasunat;
b) perioada in care este permis pasunatul;
c) conditifie si procedura de emitere a autorizatiei de pasunat;
d) numarul de animale care pot fi hranite pe suprafata de pajiste 1n intreaga perioada de pasunat, exprimata in unitati vita mare/UVM la hectar, in conforrnitate cu dispozitiile legale in vigoare;

(3) in cazul in care exista amenajament pastoral valabil pentru pajistile aflate pe unitatea administrativ­teritoriala, regulamentul de pasunat se elaboreaza In baza acestuia.

Art. 4
Detinerea autorizatiei de pasunat este obligatorie sub sanctiunile prevazute de prezenta lege. Autorizatia de pasunat contine urmatoarele:
    a) datele de identificare ale detinatorului animalului;
    b) datele de identificare ale persoanei imputernicite cu paza animalelor;
    c) datele de identificare ale terenului;
    d) efectivul de animale;
    e) perioada de valabilitate a autorizatiei.

Art. 5
Detinatorul animalelor are urmatoarele obligatii:
    a) sa efectueze pasunatul in conformitate cu autorizatia de pasunat;
    b) sa supravegheze animalele;

Art. 6
(1) Orice persoana, poate anunta autoritatile administratiei publice locale daca exista o suspiciune de pasunat neautorizat. Autoritatile se sesizeaza si din oficiu.
(2) in urma sesizarii, reprezentantul autoritatii administratiei publice locale si politistul din cadrul Politiei Romane, denumit in continuare politist, au obligatia constatarii la fata locului a veridicitatii celor sestzate.
(3) Deplasarea se asigura de catre autoritatea administratiei publice locale, iar cheltuielile acestela se suporta din bugetul local.
(4) in masura In care situatia impune, reprezentantul autoritatii administratiei publice locale solicita interventia de urgenta a Jandarmeriei Romane.

Art. 7
(1) ln cazul in care animalele sunt supravegheate, se va proceda la controlul respectarii autorizatiei de pasunat potrivit art. 15.
(2) In cazul in care animalele nu sunt supravegheate, se constata abandonul acestora.
(3) in cazul prevazut la alin. (2), politistul emite de Indata ordinul de plasare in adapost pentru o perioada de 3 zile.

Art. 8
Ordinul de plasare a animalelor in adapost cuprinde urmatoarele mentiuni:
    a) constatarea directa si consemnarea celor constatate intr-un inscris ori inregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
    b) inregistrari video sau audio ori fotografil, indiferent de provenienta acestora;
    c) inscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicarilor in mediul electronic si/sau de telefonie rnobila;

Art. 9   
(1) Ordinul de plasare a animalelor in adapost se pune in executare de indata de catre personalul care asigura prestarea serviciilor de adapostire, in prezenta politistului care s-a emis si, dupa caz, a jandarmului.
   
(2) In cazul in care punerea in executare nu este posibila de Indata, aceasta poate fi amanata pana la sosirea personalului care asigura prestarea serviciilor de adapostire, dar nu mai mult de 6 ore. In acest timp adapostirea animalelor se asigura de consiliul local.
 
(3) Ordinul de plasare a animalelor in adapost poate fi contestat de detinatorul acestora in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10
(I) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a asigura cu caracter continuu si permanent servicii de adapostire a animalelor care fac obiect al ordinului de plasare in adapost.
   
(2) Serviciile de adapostire presupun capturarea, preluarea, ridicarea, transportul, cazarea, hranirea, constatare starii de sanatate la momentul ajungerii animalului in adapost de catre un medic veterinar si asistenta veterinara de urgenta.
   
(3) Serviciile de adapostire prevazute la alin. (2) se asigura prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati:
   a) organizarea de adaposturi proprii;   
  b) incheierea unor contracte cu proprietarii unor adaposturi, respectiv cu unul sau mai multi operatori economici, organizatii, entitati care se obliga sa presteze unul sau mai multe servicii dintre cele prevazute la alin. (2).

Art. 11
In scopul restituirii catre detinator, in conditiile prezentei legi, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti publica pe site-ul propriu informatiile privind animalele care fac obiectul ordinului de plasare in adapost, In termen de maximum 24 de ore de la emiterea acestuia.

Art. 12
    (1) Solicitarea de restituire a animalelor plasate in adapost se face de catre detinatorul animalului pana la expirarea termenului prevazut la art. 7 alin. (3).
    (2) Restituirea animalelor este conditionata de achitarea in prealabil a tarifelor presupuse de serviciile de adapostire.
    (3) La restituirea animalului se intocmeste un proces-verbal.

Art. 13
Aplicarea masurii de plasare in adapost inceteaza de drept Ia data expirarii termenului prevazut Ia art.7 alin. (3), sau, 'in interiorul acestei perioade, la data la care detinatorul animalului a obtinut restituirea, respectiv la data pronuntarii de catre instanta de contencios administrativ a solutiei de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animaluluiIn adapost.

Art. 14
    (1) in cazul in care nu se solicita restituirea animalelor in interiorul termenului prevazut la art. 7 alin. (3), aceasta va fi valorificat prin vanzare, in conditiile legii.
    (2) Veniturile incasate potrivit alin. (1) se fac venit la bugetul judetean.

Art. 15
In cazul in care se constata ca animalele sunt supravegheate, politistul solicita detinatorului animalelor sa faca dovada pasunatului autorizat conform autorizatiei eliberate de autoritatea administratiei publice locale.

Art. 16
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) pasunatul in afara perioadei stabilite in autorizatia de pasunat;
    b) exploatarea pajistilor proprietatea altei persoane;
    c) pasunatul efectuat pe fanete sau terenuri arabile;
    d) lasarea animalelor nesupravegheate;
    e) pasunatul in lipsa autorizatiei de pasunat;

Art. 17
(1) Contraventiile prevazute la art. 16, savarsite de persoane fizice se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei faptele prevazute la lit. a);
    b) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei faptele prevazute la Iit. b), d);
    c) cu amenda de la 2.500 lei la 3.500 lei faptele prevazute la Iit. c), e);

(2) Contraventiile prevazute la art. 16, savarsite de persoane fizice Intr-o perioada de 6 luni de la prima constatare, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei faptele prevazute la lit. a);
    b) cu amenda de la 4.000 Iei la 5.000 lei faptele prevazute la Iit. b), d);
    c) cu amenda de la 5.000 lei la 6.000 lei faptele prevazute la lit. c), e);

(3) Contraventiile prevazute de art. 16, savarsite de persoane juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 4.000 Iei la 8.000 lei faptele prevazute Ia lit. a);
    b) cu amenda de la 8.000 lei la 12.000 lei faptele prevazute la lit. b), d);
    e) cu amenda de 1a 8.500 lei la 12.500 lei faptele prevazute la lit. c), e);

(4) Contraventiile prevazute la art. 16, savarsite de persoane juridice intr-o perioada de 6 luni de 1a prima constatare, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 8.000 Iei la 9.000 lei faptele prevazute Ia lit. a);
    b) cu amenda de la 16.000 lei la 18.000 lei faptele prevazute la lit. b), d);
    c) cu amenda de la 17.000 Iei la 20.000 lei faptele prevazute la lit. c), e);

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politist.

(6) in cazul in care detinatorul nu s-a putut identifica la momentul comiterii faptei, constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac in baza procesului-verbal prevazut la art. 12 alin. (3).

Art. 18
Prevederile referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic a1 contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile uIterioare.

Art. 19
Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial, Partea I.

Art. 20
Contractele de inchiriere/concesionare aflate in desfasurare, ale caror termene si condi-tii sunt contrare prevederilor prezentei legi vor fi modificate corespunzator 1n termen de 30 de zile de la intrarea 1n vigoare a prezentei legi.

Art. 21
La intrarea in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 32/2019 a zootehniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 21 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 42, lit. o) se abroga.
    2. La alineatul (2) al articolul 42, lit. a) se modifica si va avea urmatoruI cuprins:
"a) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevazute la lit. d), e), j), k), I), m), n) si p);"

Art. 22
La intrarea 1n vigoare a prezentei legi, Legea 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 23, Iit. c) se abroga.
    2. La alineatul (1) al articolului 48, Iit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. d), j), k), 1). q) si w), precum si la art. 39 lit. h), k), n) si r), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei;"

Art. 23
La intrarea in vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgenta 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea 86/2014, publicata in Monitorul Oficial aI Romaniei, Partea I, nr. 491 din 2 iulie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6, alin. (5) se abroga.
    2. La alineatul (1) al articolului 14, lit. a) se abroga.
    3. La alineatul (2) al articolului 14, lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. d), e) si n);"
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
 

Newsletter gratuit
TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere".Votati articolul

Rating:
Nota: 3 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Idei de afaceri in agriculturaRentrop ∧ Straton
Newsletter gratuit
TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere".


Articole recomandate

Rubrica meteo
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016