Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OG 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010. Ordonanta nr. 14/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30 ianuarie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I. 5 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Capitolul I- Reglementari in conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat in sectorul agricol si forestier 2007—2013

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Covrigarie - o afacere cu profit imediat


Obtine profit de 3 000 de euro pe luna cu propria ta covrigarie Cate covrigarii intalnesti in drumul tau spre serviciu Numai in zona centrului vechi din capitala sunt vreo 10 Si numarul lor este in crestere Daca esti un pic atent aproape fiecare covrigarie are clienti care stau la coada asteptand sa cumpere covrigi calzi Te-ai intrebat de...

Oferta Speciala
valabila 48hArt. 1
Prezenta ordonanta stabileste cadrul juridic privind conditiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat in agricultura, in conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat in sectorul agricol si forestier 2007— 2013, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 319 din 27 decembrie 2006, pentru realizarea unor productii competitive si in scopul asigurarii securitatii alimentare a populatiei si pentru protejarea mediului.

Art. 2
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura elaborarea reglementarilor sectoriale si gestionarea fondurilor financiare, necesare acordarii ajutoarelor de stat permise conform art. 1, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Institutia responsabila pentru implementarea formelor de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv prin centrele judetene ale acesteia sau a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Institutiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat pentru stimularea sectorului de cercetare si dezvoltare sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti".

Art. 3
Beneficiarii ajutoarelor de stat prevazute la art. 1 sunt:
a) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;
b) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole, precum si operatorii economici acreditati pentru desfasurarea activitatilor de ameliorare in zootehnie;
c) organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, asa cum sunt definite in Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu completarile ulterioare;
d) organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Art. 4
Guvernul este abilitat sa acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 1 in urmatoarele domenii:
a) protectia mediului inconjurator: altele decat ajutoarele privind investitiile destinate mediului care intra in categoria ajutoarelor din domeniile prevazute la lit. s) pct. 1, precum si altele decat ajutoarele in domeniile prevazute la lit. s) pct. 3 si 4;
b) incurajarea producerii si comercializarii de produse agricole de calitate;
c) furnizarea de asistenta tehnica in sectorul agricol;
d) remedierea daunelor provocate de catastrofe naturale sau evenimente exceptionale;
e) compensarea producatorilor agricoli pentru pierderile cauzate de conditii climatice nefavorabile;
f) combaterea bolilor la animale si plante;
g) plata primelor de asigurare;
h) inchiderea capacitatilor de productie, procesare si comercializare in sectorul agroalimentar;
i) salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate;
j) ocuparea fortei de munca;
k) stimularea sectorului de cercetare-dezvoltare;
l) ajutoare pentru formare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele pentru formare; m) ajutoare de stat pentru capitalul de risc in domeniul agricol;
n) ajutoare de stat sub forma garantiilor acordate in conformitate cu Comunicarea Comisiei referitoare la aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub forma de garantii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, precum si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind datoria publica;
o) ajutoare de stat sub forma compensarii serviciilor publice, acordate in conformitate cu Cadrul comunitar privind ajutoarele de stat sub forma compensatiilor pentru obligatia de serviciu public;
p) prestarea unui serviciu de interes economic general, acordat in conformitate cu Decizia 2005/842/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public, acordat anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general;
q) promovarea produselor agricole;
r) ajutoare pentru sectorul cresterii animalelor;
s) activitati de dezvoltare rurala:
1. investitii in exploatatii agricole;
2. investitiile care au ca scop procesarea si comercializarea produselor agricole;
3. realizarea angajamentelor referitoare la agromediu si bunastarea animalelor;
4. plati Natura 2000 si plati aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei;
5. compensarea handicapurilor in anumite zone;
6. indeplinirea standardelor;
7. instalarea tinerilor fermieri;
8. constituirea de grupuri de producatori;
9. comasarea terenurilor;
10. investitii in sectorul cresterii animalelor.

Art. 5
(1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat prevazute la art. 4 se aproba prin hotarari ale Guvernului, cu respectarea prevederilor comunitare si nationale in domeniul ajutorului de stat, si reglementeaza scopul, obiectivul, durata, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibila si valoare in lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere si control.
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Comisiei Europene notificarile formelor de ajutor de stat prevazute la art. 4, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Art. 6
Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevazute la art. 4 si suma totala alocata fiecarei forme de ajutor de stat se aproba anual prin hotarare a Guvernului, care va fi comunicata Comisiei Europene prin Raportul anual, in conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004.


CAPITOLUL II - Reglementari in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001


Art. 7
Se stabileste cadrul juridic privind conditiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat in agricultura, conform Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 358 din 16 decembrie 2006, pentru stimularea competitivitatii agricultorilor, asigurarea securitatii alimentare a populatiei si protejarea mediului.

Art. 8
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura elaborarea reglementarilor sectoriale si gestionarea fondurilor financiare necesare acordarii ajutoarelor de stat permise conform art. 7.
(2) Institutia responsabila pentru implementarea formelor de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv prin centrele judetene ale acesteia sau al municipiului Bucuresti ori, dupa caz, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 9
Beneficiarii ajutoarelor de stat permise conform art. 7 sunt intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitate in domeniul productiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 9 august 2008.

Art. 10
Guvernul este abilitat sa acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 7 in urmatoarele domenii:
a) transferul cladirilor agricole in interes public;
b) despagubiri privind bolile plantelor si infestarilor parazitare ale acestora;
c) despagubiri privind pierderile cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile;
d) plata primelor de asigurare;
e) incurajarea producerii de produse de calitate;
f) furnizare de asistenta tehnica in sectorul agricol;
g) ajutoare pentru sectorul cresterii animalelor;
h) activitati de dezvoltare rurala:
1. investitii in exploatatii agricole;
2. conservarea peisajelor si a cladirilor traditionale;
3. instalarea tinerilor fermieri;
4. constituirea de grupuri de producatori;
5. comasarea terenurilor;
6. investitii in sectorul cresterii animalelor.

Art. 11
(1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat, prevazute la art. 10, se aproba prin hotarari ale Guvernului, cu respectarea normelor comunitare si nationale in domeniul ajutorului de stat, si reglementeaza scopul, obiectivul, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibila si valoare in lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, durata, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere si control.
(2) Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevazute la art. 10 si suma totala alocata fiecarei forme de ajutor de stat se aproba anual prin hotarare a Guvernului, care va fi comunicata Comisiei Europene prin Raportul anual, in baza art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Comisiei Europene informarile referitoare la schemele de ajutor de stat si ajutoarele individuale prevazute la alin. (1), in conformitate cu dispozitiile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei.

Art. 12
Masurile prevazute la art. 4 si 10 se aplica, cu exceptia celor care cuprind aceiasi beneficiari si aceleasi cheltuieli eligibile ca si cele prevazute si finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala.


CAPITOLUL III - Dispozitii finale


Art. 13
(1) Se considera ajutor necuvenit sumele acordate in temeiul prezentei ordonante si utilizate pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost solicitate, sumele acordate prin inscrierea sau atestarea de catre beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevazut in prezenta ordonanta sau cu incalcarea in orice mod a prevederilor prezentei ordonante.
(2) Sumele reprezentand ajutor necuvenit, prevazut la alin. (1), se recupereaza de la beneficiarii ajutoarelor de stat, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vireaza la bugetul de stat.
(3) Persoanele fizice si/sau juridice care, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevazut in prezenta ordonanta, au incasat sume de la bugetul de stat in mod necuvenit nu mai beneficiaza de ajutor pentru o perioada de 3 ani calendaristici de la data incasarii sumelor necuvenite.

Art. 14
(1) Constatarea ajutorului necuvenit, calculul si individualizarea acestuia se efectueaza de catre organele competente ale institutiei responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat prevazute la art. 2 alin. (2) si (3) si la art. 8 alin. (2).
(2) Actul/Documentul de constatare, stabilire si individualizare a obligatiilor de plata privind creantele bugetare rezultate din ajutorul necuvenit cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si elemente specifice, daca este cazul, si reprezinta titlu de creanta.
(3) Titlul de creanta se comunica debitorului de catre institutia responsabila conform alin. (1), in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Creantele bugetare prevazute la alin. (2) sunt asimilate creantelor fiscale in privinta drepturilor si obligatiilor care revin creditorilor si debitorilor.

Art. 15
(1) Termenul de plata pentru creantele bugetare prevazute la art. 14 alin. (2) se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta, potrivit legii, astfel:
a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1—15 al lunii, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16—31 al lunii, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.
(2) Pentru neachitarea la termen a obligatiilor de plata inscrise in titlul de creanta, debitorul datoreaza majorari de intarziere, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Impotriva titlului de creanta prevazut la art. 15 alin. (1) debitorul poate formula contestatie la organul emitent, in conditiile si termenele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16
(1) Pentru creantele bugetare prevazute la art. 14 alin. (2), titlul de creanta comunicat debitorului constituie titlu executoriu in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care debitorii beneficiari ai ajutorului de stat nu isi indeplinesc obligatia de plata la termenele prevazute la art. 15 alin. (1), institutia responsabila pentru implementarea ajutorului de stat, prevazuta la art. 2 alin. (2) si (3) si la art. 8 alin. (2), va transmite titlurile executorii organelor fiscale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal debitorii, in vederea efectuarii procedurii de executare silita.
(3) Organele fiscale prevazute la alin. (2) sunt competente si pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse de organele abilitate ale institutiei responsabile pentru implementarea ajutorului de stat, prevazuta la art. 2 alin. (2).

Art. 17
(1) Creantele bugetare prevazute la art. 14 alin. (2) se sting prin compensare cu creantele beneficiarului reprezentand sume cuvenite acestuia in temeiul angajamentelor legale incheiate cu institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) si (3) si la art. 8 alin. (2), pana la concurenta celei mai mici sume, in situatia in care ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor.
(2) Compensarea prevazuta la alin. (1) se face de catre institutia competenta, prevazuta la art. 2 alin. (2) si (3) si la art. 8 alin. (2), din oficiu, inainte de efectuarea oricarei plati de la buget, ori de cate ori se constata existenta unor creante reciproce aferente contributiei financiare de la bugetul de stat, pentru debitele scadente, in situatia in care debitorul nu achita voluntar sumele datorate in termenele stabilite in titlul de creanta.
(3) In cazul compensarilor efectuate de institutia competenta conform alin. (2), creantele bugetare generate din derularea ajutorului de stat se compenseaza cu obligatii datorate aceleiasi forme de sprijin, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate ulterior celorlalte forme de sprijin, in mod proportional, inclusiv pentru formele de sprijin acordate in anii anteriori.
(4) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stingerea creantelor prin compensare se aplica in mod corespunzator.

Art. 18
In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice se stabileste procedura de compensare a creantelor bugetare prevazute la art. 17.

Art. 19
Creantelor bugetare rezultate din derularea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, li se aplica prevederile art. 14—18 din prezenta ordonanta.

Art. 20
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
a) Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 73/2006;
c) Hotararea Guvernului nr. 1.211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 936 din 20 octombrie 2005;
d) art. 7, art. 8 alin. (1) si art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Masurile adoptate in baza actelor normative prevazute la alin. (1), aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se finalizeaza conform dispozitiilor in vigoare la data initierii acestora.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Comentarii
Comentarii0 comentarii
Ultima ora

Rentrop ∧ Straton
Newsletter gratuit
Afaceri in agricultura: 7 idei cu profit garantat in 2021

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Afaceri in agricultura: 7 idei cu profit garantat in 2021".Forum
blaga felician spune: am avut un smochin in curte-am mancat smochine anul trecut ,din primavera au aparut smochine noi si frunze De doua luni frunzele au inceput sa se usuce si fructele si ele Ce s-a intamplat? Ce sa...
04 Sep. 2019 17:39:28
Raspunde la intrebare
Victor Gh Banța spune: În privința comasării terenurilor, cred că trebuie luată în calcul istoricitatea fenomenului : au mai fost comasate numai că-n forma CAP-urilor proprietarul terenului nu avea niciun drept de...
21 Aug. 2019 22:13:22
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo

(Despre frunze) cu codita. ...

Proces natural sau provocat de inlaturare a frunzelor unor plante de cultura ajunse la maturitate, p ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Afaceri in agricultura: 7 idei cu profit garantat in 2021


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Afaceri in agricultura: 7 idei cu profit garantat in 2021" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016