Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR)


Anexă la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.28 din 31 ianuarie 2011
Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR)

Articolul 1

Dispoziţii generale

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Propriul meu plan de afaceri


CD-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai planuri de afaceri standard Esti o persoana dinamica Profita de CD-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai 7 modele practice de planuri de afacere cu care obtii mai usor finantari si chiar fonduri europene la mai putin de 100 de lei CD-ul "Propriul meu plan de afaceri" iti...

Oferta Speciala
valabila 48h

1) Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în conformitate cu procedura de selecţie prezentată în Capitolul 5.2.4 al programului.

2) Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare.

3) Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

4) Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii se desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Articolul 2

Definiţii

1) Termenul de „măsură” cuprinde atât măsurile propriu-zise ale PNDR cât şi schemele, aferente măsurilor programului, prin care se acordă ajutoare de stat.

2) Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia APDRP sau, după caz, DGDR-AM PNDR poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari ai Programului.

3) Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare.

Articolul 3 Componenţa Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii

1) Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

2) Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt alcătuite, după cum urmează: preşedinte, membri şi secretariat, pentru fiecare funcţie în parte fiind prevăzut un supleant.În cadrul Comisiei de Contestaţii îşi vor desfăşura activitatea şi consultanţii permanenţi desemnaţi de către conducerea DGDR-AM PNDR şi APDRP cu competenţe în procedurile de evaluare şi selecţie aplicabile pe măsurile din PNDR pe care s-au depus proiectele a căror evaluare a fost contestată de beneficiar.

3) În situaţia în care persoana desemnată în Comitetul de Selecţie sau Comisia de Contestaţii nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie înlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului. În acest caz persoana în cauză va transmite un document justificativ la DGDR-AM PNDR.

4) Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt prezidate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

5) Secretariatul Comitetului de Selecţie este îndeplinit de către Serviciul monitorizare şi raportări din cadrul DGDR-AM PNDR.

6) Secretariatul Comisiei de Contestaţii este îndeplinit de către Serviciul Control din cadrul DGDR- AM PNDR.

Articolul 4

Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii Preşedintele, membrii, consultanţii permanenţi şi secretarul Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament, au următoarele obligaţii:
a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament,
b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii;
c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, în unanimitate;
d) consemnarea de către secretar în minute şi rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de selecţie şi Comisiei de Contestaţii.

Articolul 5 Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor

1) Criteriile de selecţie aferente fiecărei măsuri care intră sub incidenţa procedurii de selecţie sunt prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

2) Modificarea criteriilor de selecţie se realizează la iniţiativa motivată a DGDR-AM PNDR cu aprobarea prealabilă a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR prin înaintarea unei propuneri oficiale de modificare a Programului către Comisia Europeană.

3) Criteriile de selecţie revizuite se aplică pentru sesiunile de depunere a proiectelor organizate după data aprobării propunerii de modificare a PNDR de către Comisie.

4) In mod excepţional, criteriile de selecţie pot fi aplicate pentru sesiunile depunere a proiectelor lansate înainte de primirea aprobării oficiale din partea Comisiei Europene pe răspunderea statului membru, conform art. 10 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). În acest sens, DGDR- AM PNDR întocmeşte o notă privind propunerea de aplicare a criteriilor de selecţie revizuite de la momentul înaintării oficiale a PNDR la Comisie, pe care o supune aprobării ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR-AM PNDR.

5) DGDR-AM PNDR, cu consultarea Comitetului de Monitorizare, stabileşte sau, după caz, revizuieşte, punctajele de selecţie şi criteriile de departajare aferente măsurilor ce vor fi lansate pe parcursul perioadei de implementare.

6) Daca în urma procesului de consultare, există propuneri sau opinii diferite din partea membrilor Comitetului de Monitorizare, DGDR-AM PNDR analizează oportunitatea revizuirii propunerilor prezentate şi, pe baza unei justificări, înaintează aprobării Preşedintelui Comitetului de Monitorizare decizia privind punctajele de selecţie şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

7) Revizuirea punctajelor de selecţie şi/sau a criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj egal se realizează cu respectarea prevederilor alin. (5) şi (6) dacă, după finalizarea unei sesiuni de selecţie, în urma analizei DGDR-AM PNDR sau APDRP, DGDR-AM PNDR consideră justificată înaintarea unei astfel de propuneri.

8) Pentru fiecare an calendaristic, DGDR-AM PNDR supune spre aprobarea Comitetului de Monitorizare numărul maxim de sesiuni de depunere a proiectelor pentru fiecare măsură în parte. Totodată, Comitetul de Monitorizare este consultat cu privire la calendarul de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor şi este informat asupra alocării totale anuale pentru fiecare măsură în parte.

9) Înainte de lansarea unei sesiuni de depunere a proiectelor, DGDR-AM PNDR înaintează ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR-AM PNDR, o notă de aprobare a lansării sesiunii de depunere, care stabileşte perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere, alocarea publică disponibilă, precum şi modalitatea de informare a potenţialilor beneficiari cu privire la lansarea sesiunii.

10) După aprobarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR-AM PNDR, DGDR-AM PNDR comunică APDRP şi Direcţiei Strategii, Politici şi Programe de Dezvoltare Rurală (DSPPDR) nota de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor în vederea publicării anunţului de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

11) Perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere a proiectelor poate fi prelungită la solicitarea conducerii MADR sau APDRP, pe baza unei note întocmite de DGDR-AM PNDR şi aprobate de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, de secretarul de stat coordonator al DGDR-AM PNDR.

12) O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amânată sau după caz, anulată, doar înainte de data stabilită pentru lansarea acesteia, la propunerea motivată a APDRP sau DGDR-AM PNDR, precum şi la solicitarea motivată a conducerii MADR. În acest sens, DGDR-AM PNDR întocmeşte o notă justificativă pe care o supune aprobării ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR-AM PNDR.

13) În cazul prevăzut la alin. (12), dacă sesiunea pentru o anumită măsură nu se mai desfăşoară în cursul anului în care a fost anunţată, alocarea aferentă acestei sesiuni va reîntregi anvelopa totală disponibilă pentru măsura în cauză.

Articolul 6 Primirea şi evaluarea proiectelor pentru măsurile PNDR

1) Pentru măsurile delegate APDRP, conform Acordului cadru de delegare a funcţiilor legate de implementarea tehnică a măsurilor din PNDR susţinute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, primirea proiectelor se face de către APDRP, la nivelul Oficiilor Judeţene pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

2) Pentru măsurile 141 şi 142, primirea proiectelor se face de către DGDR-AM PNDR, la nivelul Compartimentelor de Dezvoltare Rurală judeţene (CDRJ).

3) Evaluarea proiectelor se realizează de către experţii evaluatori din cadrul APDRP şi DGDR-AM PNDR, în baza procedurilor de evaluare cuprinse în manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

4) După finalizarea evaluării proiectelor depuse într-o sesiune de depunere a proiectelor, APDRP şi respectiv DSPPDR din cadrul DGDR-AM PNDR întocmesc Raportul de Evaluare a proiectelor conform prevederilor şi modelului Formularului 1 din anexa nr. 1 la prezentul regulament.

5) Lista proiectelor incluse în Raportul de evaluare se grupează pe judeţe, în ordinea alfabetică, iar proiectele depuse la nivelul unui judeţ se ordonează în ordine cronologică în funcţie de data depunerii proiectului.

6) Raportul de evaluare se aprobă de către directorul general al APDRP şi respectiv directorul DSPPDR din DGDR-AM PNDR şi se comunică directorului general al DGDR-AM PNDR împreună cu situaţia centralizatoare a rezultatelor verificării prin eşantion la nivel central APDRP sau DSPPDR, conform Formularelor 1 şi 2 din anexa nr. 1 pe suport hârtie şi electronic (CD) pentru aprobarea publicării pe site-ul APDRP sau MADR/PNDR.

7) Dacă în urma verificării la nivelul DGDR-AM PNDR prin secretariatul Comitetului de Selecţie a raportului de evaluare şi a analizei situaţiei centralizatoare a rezultatelor verificării prin eşantion la nivel central APDRP sau DSPPDR se constată erori, neconcordanţe sau aspecte care necesită clarificări sau reverificări privind statutul, punctajul sau alte elemente relevante privind proiectele incluse în Raportul de Evaluare, la solicitarea directorului general al AM PNDR, APDRP/DSPPDR va comunica în scris, după caz, clarificările, corecţiile sau rezultatele reverificărilor care se impun precum şi documentele justificative aferente.

8) După reverificare, APDRP/DSPPDR elaborează un raport asupra rezultatelor reverificărilor pe care îl comunică directorului general al DGDR AM PNDR care trebuie să aprobe în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea rezultatului reverificărilor postarea pe site a Raportului de evaluare.

9) Raportul de evaluare se postează pe site-ul APDRP pentru măsurile delegate şi respectiv al MADR/PNDR pentru măsura 141 cel târziu, în ziua următoare aprobării de către directorul general al DGDR-AM PNDR şi transmiterii către APDRP.

10) În aceeaşi dată, pe site-ul APDRP, MADR/PNDR, precum şi la sediul OJPDRP sau CDRJ va fi diponibil un comunicat de presă/anunţ privind finalizarea evaluării proiectelor, termenul de depunere a contestaţiilor, precum şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii.

11) În baza raportului de evaluare publicat, APDRP sau, după caz CDRJ din cadrul DGDR-AM PNDR notifică aplicantii cu privire la rezultatul evaluării proiectului, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

12) Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării, şi modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicantii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul.

Articolul 7 Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor

1) Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Evaluare pe site-ul APDRP sau MADR/PNDR. Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării proiectelor, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul APDRP sau după caz, MADR/PNDR a Raportului de Evaluare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării.


2) Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse prin fax sau prin poştă la OJPDRP pentru măsurile delegate sau, după caz, la CDRJ, pentru măsura 141.

3) Contestaţiile depuse în mod eronat la sediul APDRP, MADR – DGDR-AM PNDR sau la structurile teritoriale ale APDRP/MADR – DGDR-AM PNDR se redirecţionează la DGDR-AM PNDR central sau APDRP central pentru a fi repartizate structurii competente în vederea instrumentării.

4) Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecţie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă.

5) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4), solicitarea va fi soluţionată de structura competentă din cadrul APDRP sau DGDR-AM PNDR, conform prevederilor legale ce reglementează regimul juridic aplicabil plângerilor, petiţiilor şi sesizărilor.

6) Analizarea contestaţiilor se realizează de către experţii din cadrul APDRP central prin DSC- SVT/SES sau CRPDRP pentru măsurile delegate şi respectiv din cadrul DGDR-AM PNDR prin DSPPDR conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză. În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de către alţi experţi care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor.

7) În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare, se vor întocmi noi fişe E3.1(R) sau E3.2 (R).

8) Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 15 zile lucrătoare dacă la nivelul entităţii responsabile de instrumentarea Contestaţiilor (DSC – SES/DSC – SVT/ CRPDRP) se analizează contestaţii depuse pe două sau mai multe măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare.

9) După finalizarea analizării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de depunere pentru o anumită măsură, DSC-SVT/SES pentru măsurile delegate şi respectiv DSPPDR întocmeşte situaţia centralizată a contestaţiilor depuse, conform modelului din anexa nr. 2 care este înaintată secretariatului DGDR-AM PNDR pentru a fi comunicată secretaiatului Comisei de Contestaţii.

10) Situaţia centralizatoare a contestaţiilor, sub sancţiunea returnării întregii documentaţii aferente, va fi însoţită în mod obligatoriu de dosarul fiecărei contestaţii care va cuprinde: a) contestaţia depusă; b) raportul de analiză a contestaţiei; c) notificarea transmisă aplicantului; d) fişele de verificare E3.1 şi/sau, după caz, E3.2 iniţiale; e) fişele de verificare refăcute E3.1R şi/sau după caz E3.2 R, în condiţiile alin. (7); f) documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei, pentru soluţia propusă de expertul evaluator.

11) Preşedintele Comisiei de Contestaţii, la propunerea Secretariatului Comisiei convoacă membrii Comisiei şi consultanţii permanenţi, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile, pentru analiza rapoartelor de instrumentare a contestaţiei şi validarea rezultatelor contestaţiilor.

12) Înaintea demarării lucrărilor, preşedintele, membrii, consultanţii permanenţi, expertul consultat şi secretarul Comisiei de Contestaţii vor semna declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, în formatul prevăzut de anexa nr. 3 a prezentului Regulament.

13) În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile depuse, secretariatul Comisiei de Contestaţii verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la alin.(10) pentru fiecare contestaţie în parte, precum şi dacă contestaţia a fost depusă în termenul procedural prevăzut la alin.(1).

14) Termenul de retransmitere a documentelor returnate de Preşedintele Comisei de Contestaţii este de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării.

15) Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele activităţi: - analizarea contestaţiei, a raportului de analiză a contestaţiei, precum şi verificarea concordanţei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului; - analiza fundamentării soluţiei propuse de expertul care a instrumentat contestaţia.

16) În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate care excede sfera de competenţă a consultanţilor permanenţi, Comisia de Contestaţii poate solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale consultanţilor permanenţi sau ale expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal şi asumate sub semnătură de către aceştia, constituind o anexă la minută.

17) În situaţia în care Comisia de Contestaţii consideră că informaţiile prezentate în rapoartele de contestaţii ale APDRP/DSPPDR sau în documentele justificative ataşate sunt incomplete, neclare, prezintă erori, sau sunt neconcludente sau insuficient motivate, aceasta poate solicita în funcţie de complexitatea situaţiei constatate ca APDRP nivel central/DSPPDR să completeze/corecteze, explice în scris, elementele în cauză. În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi reevaluate de către alţi experţi, care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor sau la analiza contestaţiilor.

18) În situaţia în care pe parcursul reevaluării de către expertul căruia i-a fost repartizată contestaţia, se constată alte elemente decât cele contestate, care pot influenţa eligibilitatea proiectului, rezultatul scorării iniţiale sau valoarea eligibilă sau publică sau intensitatea sprijinului stabilită, expertul va 6 Anexă la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.28 din 31 ianuarie 2011 sesiza de îndată Direcţia Control şi Antifraudă (DCA) din cadrul APDRP sau Serviciul Control (SC) din cadrul DGDR-AM PNDR, după caz, în vederea verificării aspectelor sesizate, în acest sens APDRP/DGDR-AM PNDR notificând comisia de contestaţii. În raportul de analiză a contestaţiei, expertul se pronunţă numai privitor la elementele contestate, consemnându-se faptul că a fost sesizat DCA/SC. În acest caz, DCA/SC au obligaţia de a notifica aplicantul cu privire la extinderea verificării proiectului ca urmare a analizei contestaţiei.

19) În situaţia în care pe parcursul analizării contestaţiilor, Comisia de Contestaţii constată alte elemente decât cele contestate, care pot influenţa eligibilitatea proiectului, rezultatul scorării iniţiale sau valoarea eligibilă sau publică sau intensitatea sprijinului stabilită, va sesiza de îndată DCA/SC în vederea verificării aspectelor sesizate, cu excepţia situaţiei în care sesizarea s-a efectuat conform prevederilor alin.(18). În acest caz, DCA/ SC au obligaţia de a notifica aplicantul cu privire la extinderea verificării proiectului ca urmare a analizei contestaţiei.

20) DCA/ SC se va pronunţa asupra elementelor sesizate conform alin. (18) si (19) până la finalizarea lucrărilor Comisiei de contestaţii, urmând ca în Raportul de contestaţii să fie consemnat statutul proiectului ca urmare a concluziilor prezentate de către DCA/ SC coroborate cu decizia Comisiei de Contestaţii asupra elementelor contestate. 21) În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de Contestaţii poate solicita APDRP/DSPPDR, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare sau după caz consultarea întregului dosar aferent cererii de finanţare.

22) În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în raportul de instrumentare a contestaţiei, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii şi consemnată pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi ataşată la dosarul cererii de finanţare în cauză.

23) În privinţa contestaţiilor depuse în cadrul măsurii 142, acestea vor fi instrumentate de către DSPPDR şi validate de Comisia de Contestaţii conform prevederilor de mai sus.

24) Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-o minută întocmită de secretarul Comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar şi comunicată DGDR-AM PNDR şi APDRP.

25) Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.

icon.pdfDescarca tot documentul rof-comitet-selectie-comisie-contestatii-proiecte-masuri-pndr

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Urmareste-ne pe Google News
Newsletter gratuit
AgroAfaceri pentru 2022 - 5 idei pentru Profit maxim -

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "AgroAfaceri pentru 2022 - 5 idei pentru Profit maxim -".Votati articolul

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Idei de afaceri in agriculturaRentrop ∧ Straton
Newsletter gratuit
AgroAfaceri pentru 2022 - 5 idei pentru Profit maxim -

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "AgroAfaceri pentru 2022 - 5 idei pentru Profit maxim -".


Articole recomandate

Rubrica meteo
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

AgroAfaceri pentru 2022 - 5 idei pentru Profit maxim -


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "AgroAfaceri pentru 2022 - 5 idei pentru Profit maxim -" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016