Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Manual de proceduri privind recunoasterea grupurilor si organizatiilor de producatori in sectorul legume fructe


legume-marketOrganizaţia comună de piaţă reprezintă un ansamblu de reglementări stabilite prin decizii comunitare şi care au ca scop controlul producţiei şi comerţul produselor agricole din toate statele membre, înlocuind progresiv organizaţiile naţionale de piaţă acolo unde acest lucru era necesar.

Organizaţiile comune de piaţă urmăresc în principal atingerea obiectivelor PAC, în special reglarea pieţelor, asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricutori şi creşterea productivităţii agricole, acoperind în jur de 90% din producţia agricolă comunitară finală. Produsele agricole care fac obiectul unei organizaţii comune a pieţelor sunt: cereale, carne de porc, ouă şi carne de pasăre, fructe şi legume, banane, vin, produse lactate, carne de vită, orez, ulei de măsline şi măsline de masă, zahăr, floricultură, furaje, legume şi fructe procesate, tutun, in şi cânepă, hamei, seminţe, carne de oaie şi capră.


Consiliul de Miniştri decide cu majoritate calificată asupra propunerii Comisiei Europene şi după consultarea Parlamentului European instituirea organizaţiilor comune de piaţă şi diferite modalităţi de aplicare a regulamentelor.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Cum sa faci bani din vanzarile pe Amazon


Ce iti promite Amazon Spatii de depozitare Recomandari de gestionare a stocurilor  Piata larga  Lista nelimitata de clienti  DAR Cum inveti sa investesti   Cum inveti sa alegi distribuitorul   Ce sunt strategiile de marketing Cum alegi una potrivita pentru tine   Pentru aceste intrebari si multe altele am...

Oferta Speciala
valabila 48h

Comisia Europeană, asistată de un comitet, ia toate măsurile de aplicare necesare punerii în aplicare a organizaţiilor comune de piaţă. Pentru fiecare OCP, un comitet de management format din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de un reprezentant al Comisiei îşi dă acordul asupra proiectelor de măsuri. În cazul în care Comisia nu este de acord cu părerea/poziţia comitetului, Consiliul de Miniştri ia decizia finală.

Prin intermediul OCP se fixează preţuri unice ale produselor agricole pentru toate pieţele europene, se acordă sprijin financiar producătorilor sau operatorilor din sector, se adoptă mecanisme de control al producţiei şi de organizare a schimburilor cu statele terţe.Organizaţia comună a pieţei în sectorul de legume şi fructe are ca obiectiv stabilizarea preţurilor, asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricultori şi susţinerea îmbunătăţirii atât a calităţii produselor oferite, cât şi a tehnicilor de comercializare.

În Uniunea Europeană producţia de fructe şi legume reprezintă 17 % din totalul producţiei agricole şi 3,1 % din bugetul comunitar pentru agricultură. Organizarea comună de piaţă în acest sector presupune:
  • Clasificarea/standardizarea fructelor şi legumelor – în scopul facilitării comercializării, producătorii trebuie să respecte normele de standardizare privind marcarea şi menţionarea originii, varietăţii şi categoriei produselor.

  • Constituirea organizaţiilor de producători – care reprezintă actorii economici principali ai sectorului din punct de vedere al concentrării ofertei de produse şi reglării preţurilor, precum şi adevăraţii concurenţi ai producătorilor externi.

  • Crearea organizaţiilor interprofesionale şi încheierea de acorduri interprofesionale – ca reprezentanţi ai intereselor producătorilor şi parteneri de dialog cu structurile administrative.

  • Punerea în aplicare a unui regim de intervenţie – menit să rezolve problema surplusului de produse prin retragerea de pe piaţă şi distribuirea acestora în scopuri sociale sau caritabile, caz în care Comunitatea suportă cheltuielile cu sortarea şi ambalarea.

  • Asigurarea unui sistem de control – în vederea respectării reglementărilor aferente sectorului şi pentru prevenirea apariţiei blocajelor în cadrul acestuia.

  • Promovarea consumului a 400g de fructe şi legume proaspete, acţiune ce este încurajată şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi care poate fi inclusă de către organizaţiile de producători în cadrul programelor operaţionale.Beneficiarii sprijinului financiar oferit prin politica de susţinere a sectorului de legume şi fructe sunt organizaţiile şi grupurile de producători recunoscute de autoritatea competentă a statului membru unde se află sediul social, iar principalul lor obiect de activitate este comercializarea producţiei membrilor.

Luând în considerare noile coordonate la nivel comunitar şi faptul că România a devenit membru al Uniunii Europene, legislaţia comunitară care reglementează organizarea de piaţă precum şi măsurile prevăzute de noua reformă a sectorului legume-fructe, începută în ianuarie 2007, devin obligatorii la nivel naţional. Astfel, în scopul beneficierii de avantajele financiare ale reformei din cadrul sectorului legume-fructe, este nevoie ca implementarea acestor măsuri să se realizeze în parteneriat de către actorii direct implicaţi şi interesaţi, iar eforturile să se concentreze în direcţia organizării şi bunei funcţionări a sectorului.


1. SCOPUL DOCUMENTULUI

Prezentul manual se adresează personalului MADR de la nivel local, judeţean şi central, direct implicat în recunoaşterea organizaţiilor de producători şi grupurilor de producători recunoscute preliminar.

Documentul cuprinde descrierea întregului proces de recunoaştere de la depunerea solicitării până la obţinerea recunoaşterii, precum şi cadrul legal şi responsabilităţile angajaţilor.

De asemenea, respectarea prevederilor acestui manual va asigura o abordare unitară a dispoziţiilor din domeniul de referinţă de către personalul implicat in procesul de recunoaştere din cadrul MADR şi DADR.

2. DOMENII DE APLICARE

Manualul este utilizat de funcţionarii MADR şi DADR care au ca responsabilitate aplicarea procedurilor descrise conform etapelor care privesc primirea şi procesarea solicitărilor de recunoaştere.


3. INSTITUŢII IMPLICATE
3.1. MADR
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia tehnică de specialitate, este autoritatea competentă a statului pentru recunoaşterea grupurilor de producători recunoscute preliminar şi a organizaţiilor de producători. MADR este responsabil de monitorizarea şi controlul GP şi OP privind respectarea şi menţinerea condiţiilor de recunoaştere şi de centralizarea şi transmiterea către Comisia UE a tuturor informaţiilor privind situaţia GP şi a OP.

3.2. DADR
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală este responsabilă de recepţionarea dosarul şi de efectuarea primei verificări a componenţei acestuia şi poate, după caz, solicita completări ale dosarului. DADR este responsabilă de efectuarea primului control în teren privind conformitatea declaraţiilor şi respectarea condiţiilor necesare pentru recunoaştere şi de transmiterea întregului dosar către direcţia tehnică de specialitate din cadrul MADR.

3.3. APIA
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă de aprobarea planurilor de recunoaştere, aprobarea fondurilor operaţionale şi a programelor operaţionale. De asemenea, este responsabilă pentru furnizarea tuturor informaţiilor solicitate de către MADR.


4 CADRUL LEGISLATIV

Reglementările privind organizarea comună de piaţă în sectorul legume-fructe se regăsesc în următoarele acte normative:
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2200/1996 ca regulament de bază privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor;
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1432/2003 privind normele de aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveşte autorizarea organizaţiilor de producători şi autorizarea prealabilă a grupurilor de producători;
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1433/2003 privind normele de aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveşte fondurile operaţionale, programele operaţionale şi asistenţa financiară;
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1943/2003 privind normele de aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveşte ajutoarele acordate grupurilor de producători recunoscute preliminar.
Ordinul 684/2007 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume. Este actul legislativ în baza căruia Romania efectuează recunoaşterea grupurilor de producători recunoscute preliminar şi a organizaţiilor de producători în sectorul de legume-fructe.


5. DEFINIŢII

Conform Ordinului 684/2007 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)producător – orice persoană fizică sau juridică, membră a unui grup de producători recunoscut preliminar sau a unei organizaţii de producători recunoscute care îşi valorifică producţia prin intermediul acestora, conform art.2 alin.(a) din Regulamentul Comisiei nr.1432/2003 privind normele de aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveşte autorizarea organizaţiilor de producători şi autorizarea prealabilă a grupurilor de producători;
b)valoarea producţiei comercializate (VPC) – este valoarea fără TVA a producţiei membrilor pe categorii de produse pentru care s-a obţinut recunoaşterea şi comercializate prin intermediul grupurilor de producători recunoscute preliminar sau organizaţiilor de producători recunoscute, conform art.3 din Regulamentul nr.1433/2003 privind normele de aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveşte fondurile operaţionale, programele operaţionale şi asistenţa financiară;
c)grup de producători recunoscut preliminar – orice persoană juridică constituită din producători agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, care activează în domeniul fructelor şi legumelor conform anexei nr.1 la Ordinul 684/2007 şi care are ca obiect principal de activitate comercializarea producţiei membrilor, dar care nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere ca organizaţie de producători;
d)organizaţie de producători – orice persoană juridică constituită din producători agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, care activează în domeniul fructelor şi legumelor conform anexei nr.1 la Ordinul 684/2007 şi care are ca obiect principal de activitate comercializarea producţiei membrilor;
e)aviz de recunoaştere preliminară – document eliberat de MADR care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere preliminară ca grup de producători recunoscut preliminar şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;
f)aviz de recunoaştere – document eliberat de MADR care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca organizaţie de producători şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;
g)decizie de retragere a recunoaşterii preliminare – document eliberat de MADR care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere preliminară;
h)decizie de retragere a recunoaşterii – document eliberat de MADR care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere.

6. MODUL DE CALCUL AL VPC ÎN VEDERA OBŢINERII RECUNOAŞTERII

Documentele suport pentru calculul VPC sunt reprezentate de facturile emise de GP/OP care privesc producţia membrilor facturată în perioada de referinţă. Cursul mediu Euro/Leu se stabileşte ca medie a cursului mediu din lunile de facturare în perioada de referinţă.

Valoarea productiei comercializate care este luată în considerare se bazează pe producţia membrilor producători numai pentru produsele care intră în categoria de recunoaştere a GP/OP, comercializată în condiţiile prevăzute în primul şi al doilea sub-paragraf al articolului 11, paragraf 1, litera c), punctul 3 ale Regulamentului (CE) 2200/96, excluzând prima şi a doua liniuţă, facturată în faza de ieşire de la GP/OP, nu conţine TVA şi nu conţine cheltuieli de transport intern in cazul unor distanţe mai mari de 50 km intre punctele centralizate de colectare sau ambalare si punctul de distributie al GP/OP.

In cazul produselor procesate de catre respectivul GP/OP, in scopul calcularii VPC, valoarea facturii este redusa după cum urmează:
cu 10% pentru produse congelate;
cu 15% pentru procesatele derivate din fructe;
cu 20% pentru procesatele derivate din rosii si alte legume.

7. PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI
7.1. Definiţia recunoaşterii preliminare
Recunoaşterea preliminară reprezintă, de fapt, “o etapă pregătitoare” pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie şi se poate întinde pe o perioadă de maxim 5 ani, timp în care PJ în cauză va pune în practică un plan de recunoaştere ca organizaţie de producători. Derularea acestui plan şi implementarea acţiunilor/măsurilor prevăzute în cadrul lui – acţiuni/măsuri întreprinse în vederea dezvoltării activităţii – au ca principal obiectiv obţinerea statutului de organizaţie de producători recunoscută.

PJ pot solicita recunoaşterea preliminară pentru una sau mai multe categorii de produse:
I.fructe şi legume (exceptând cartofii);
II.fructe;
III.legume (exceptând cartofii);
IV.fructe şi/sau legume destinate procesării;
V.fructe cu coajă;
VI.ciuperci.

7.2. Condiţiile de recunoaştere
Respectându-se cumulativ următoarele criterii, statutul de grup de producători recunoscut preliminar se poate acorda:
I.oricărei persoane juridice constituite din producători agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, care activează în sectorul de legume-fructe şi al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă comercializarea producţiei membrilor;
II.pentru una sau mai multe din următoarele categorii de produse:
fructe şi legume (exceptând cartofii);
fructe;
legume (exceptând cartofii);
fructe şi/sau legume destinate procesării;
fructe cu coajă;
ciuperci.
III.în momentul în care persoana juridică în cauză are aprobat un plan de recunoaştere de către APIA, plan a cărui depunere este condiţionată de următoarele:
componenţa PJ să fie de minim 5 membri;
valoarea producţiei comercializate prin intermediul PJ să fie de minim 20000 euro echivalent în lei;
îndeplinirea de către PJ în cauză a unor reguli interne de organizare şi funcţionare.

Acceptarea de către personalul specializat din cadrul DADR a depunerii planului de recunoaştere de către PJ se face numai în condiţiile în care PJ are minim 5 membri, o VPC de minim 20000 euro echivalentul în lei şi are stabilite următoarele reguli interne de organizare şi funcţionare:
1.să fie înfiinţată la libera iniţiativă a producătorilor în scopul comercializării în comun a categoriilor de produse menţionate anterior (a celor pentru care se doreşte recunoaşterea);
2.obiectul său de activitate să presupună:
planificarea producţiei şi adaptarea ei în conformitate cu cererea pieţei, mai ales sub aspectul calităţii şi cantităţii;
concentrarea aprovizionării şi desfacerea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi;
reducerea consturilor de producţie şi stabilizarea preţurilor de producători;
promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi a managementului deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special în vederea protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii apei, a solului şi a peisajului natural, precum şi a menţinerii şi încurajării bio-diversităţii.
3.actul constitutiv/statutul să prevadă în mod expres următoarele:
a)obiectul principal de activitate – comerţ cu ridicata de fructe şi/sau legume;
b)procedurile de stabilire, adoptare şi modificare a regulilor prevăzute la punctul 5.2. lit.c);
c)reguli care să permită producătorilor-membri să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul PJ/GP;
d)penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin conform actului constitutiv, în special pentru neplata contribuţiilor financiare, sau a regulilor stabilite de PJ/GP;
e)regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata mnimă a calităţii de membru;
f)reglementările contabile şi bugetare necesare pentru funcţionarea PJ/GP.
4.actul constitutiv/statutul să stabilească obligaţii pentru membri referitoare la:
aplicarea regulilor interne adoptate de PJ/GP cu privire la producţie, raportarea acesteia şi portecţia mediului înconjurător;
apartenenţa la un singur grup de producători pentru producţia uneia sau mai multor categorii de produse menţionate anterior la punctul 7.1. lit (i)-(vi);
comercializarea întregii producţii prin intermediul PJ/GP, iar în condiţiile în care aceasta/acesta îşi dă avizul şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor stabilite de aceasta/acesta, membrii producători:
- pot comercializa prin vânzare directă către consumatori cel mult 25% din producţia lor, dacă sunt membri ai grupurilor de producători de fructe şi legume (exceptând cartofii) şi nu mai mult de 20% din producţie dacă sunt membri ai altor tipuri de grupuri de producători;
- pot comercializa ei înşişi sau prin intermediul altor grupuri de producători desemnate de propriul lor grup cantităţile de produse în plus faţă de volumul de produse comercializat de grupul acestora;
- pot comercializa prin intermediul altui grup de producători desemnat de propriul lor grup produsele care din cauza caracteristicilor pe care acestea le prezintă, nu sunt în mod normal acoperite de activităţile comerciale ale grupului respectiv.
furnizarea, în special pentru zonele de plantaţii, a informaţiilor solicitate de grupul de producători/PJ referitoare la cantităţile recoltate, producţie şi vânzări directe, în vederea întocmirii statisticilor;
plata unor contribuţii financiare pentru înfiinţare şi funcţionare.

7.3. Componenţa dosarului privind recunoaşterea preliminară

PJ care doreşte să obţină statutul de grup de producători recunoscut preliminar trebuie să depună în cadrul DADR în judeţul căruia îşi are sediul, un dosar care să conţină următoarele documente:
1.cerere de recunoaştere preliminară, al cărei model este prevăzut la ANEXA RO/GP/OP/01.
2.decizia Adunării Generale în care să se menţioneze acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii statutului de grup de producători recunoscut preliminar. Decizia va fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi membrii asociaţi.
3.copie legalizată a actului constitutiv/statutului din care să reiasă clar:
(i)următoarele prevederi :
obiectul principal de activitate – comerţ cu ridicata de fructe şi/sau legume;
procedurile de stabilire, adoptare şi modificare a regulilor prevăzute la punctul (ii) lit.a;
reguli care să permită producătorilor-membri să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului;
penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin conform actului constitutiv, în special privind neplata contribuţiilor financiare, sau pentru nerespectarea regulilor stabilite de grupul de producători;
regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru;
reglementările contabile şi bugetare necesare pentru funcţionarea grupului
(ii)obligaţiile membrilor referitoare la:
aplicarea regulilor interne adoptate de persoana juridică în cauză cu privire la producţie, raportarea acesteia şi protecţia mediului înconjurător;
apartenenţa la o singură categorie de grup de producători din cele prevăzute anterior ((i)-(vi)), pentru producţia uneia sau mai multor categorii de produse menţionate la aceleaşi puncte;
comercializarea întregii producţii prin intermediul persoanei juridice, iar în condiţiile în care aceasta îşi dă avizul şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor stabilite de aceasta, membrii producători:
- pot comercializa prin vânzare directă către consumatori cel mult 25% din producţia lor, dacă sunt membri ai grupurilor de producători de fructe şi legume (exceptând cartofii) şi nu mai mult de 20% din producţie dacă sunt membri ai altor tipuri de grupuri de producători;
- pot comercializa ei înşişi sau prin intermediul altor grupuri de producători desemnate de propriul lor grup cantităţile de produse în plus faţă de volumul de produse comercializat de grupul acestora;
- pot comercializa prin intermediul altui grup de producători desemnat de propriul lor grup produsele care din cauza caracteristicilor pe care acestea le prezintă, nu sunt în mod normal acoperite de activităţile comerciale ale grupului respectiv.
furnizarea, în special pentru zonele de plantaţii, informaţiilor solicitate de grupul de producători referitoare la cantităţile recoltate, producţie şi vânzări directe, în vederea întocmirii statisticilor;
plata unor contribuţii financiare pentru înfiinţare şi funcţionare.
4.copie a documentului de înregistrare la Registrul Comerţului/a autorizaţiei de funcţionare.
5.centralizator, pentru fiecare produs şi fiecare membru, al valorii producţiei comercializate (VPC) înregistrate în ultimul exerciţiu contabil încheiat, conform anexei nr. RO/GP/OP/02.
6.declaraţia membrilor pe proprie răspundere din care să rezulte că nu aparţin altui grup de producători recunoscut preliminar pentru aceeaşi categorie de produse pentru care se solicită recunoaşterea;
7.declaraţie privind programele de finanţare accesate şi stadiul de realizare a acestora;
8.angajamentul administratorului persoanei juridice conform ANEXEI RO/GP/04.
9.dovada deţinerii terenului în proprietate/arendă/concesiune/administrare de către fiecare membru în parte.
10.declaraţia pe proprie răspundere, în faţa notarului, a reprezentatului legal că persoana juridică în cauză nu are datorii la bugetul de stat sau bugetul local.
11.plan de recunoaştere.

Planul de recunoaştere reprezintă un ansamblu etapizat de măsuri investiţionale pe care PJ doreşte să le implementeze în vederea obţinerii statutului de organizaţie de producători recunoscută. Durata unui plan de recunoaştere este de maxim 5 ani, iar aprobarea lui de către APIA conduce la emiterea avizului de recunoaştere preliminară a PJ/GP şi la debutul punerii în aplicare a măsurilor/acţiunilor pe perioade anuale.


7.4. Etapele procesului de acordare a recunoaşterii grupurilor de producători

Pentru obţinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar, PJ pregăteşte şi depune, prin reprezentantul legal, la DADR-ul din judeţul de reşedinţă un dosar a cărui componenţă a fost descrisă la punctul 7.3.

7.4.1. La nivelul DADR

Depunerea dosarului privind recunoaşterea preliminară se poate face de către solicitant oricând, neexistând termene limită sau perioade fixe. La nivelul fiecărui DADR, va fi desemnată de către directorul general cel puţin o persoană responsabilă care în termen de maxim 25 zile calendaristice va trebui:
1.să primească şi să înregistreze dosarele;
2.să verifice administrativ dosarele;
3.notifica solicitantul in privinta documentelor lipsa;
4.să efectueze un control la faţa locului (pe teren);
5.să transmită la MADR, nivel central, întreg dosarul PJ împreună cu lista de control şi procesul-verbal de constatare;
6.să realizeze o situaţie centralizată în format electronic .xls a grupurilor de producători recunoscute preliminar.
În vederea evidenţierii tuturor etapelor procedurale dosarul va fi înregistrat într-un registru unic după următorul model:

Nr. înregistrare
Data înregistrării
Denumirea PJ
Numele şi prenumele administratorului/preşedintelui

În vederea transmiterii dosarului către MADR, după înregistrarea dosarului în registrul unic, persoana responsabilă din cadrul DADR execută un control administrativ al dosarului completând lista de control aferentă conform ANEXEI RO/GP/01. În situaţia în care dosarele sunt incomplete, notifică în scris PJ în cauză menţionând termenul limită (15 zile calendaristice) pentru completarea dosarului. În cazul în care termenul de 15 zile este depăşit, dosarul se consideră respins.

Daca în urma controlului administrativ si a completării listei de control se constată că nu există niciun document lipsă, se execută un control la faţa locului. Scopul acestui control este de a constata îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere care permite depunerea planului de recunoaştere de către solicitant. În urma controlului la faţa locului se completează lista de control al carei model este prevăzut în anexa nr. RO/GP/OP/02B.

În vederea păstrării unei evidenţe centralizate şi a emiterii avizului de recunoaştere, dosarul împreună cu o copie a listelelor de control vor fi transmise direcţiei de specialitate din cadrul MADR.

Persoana responsabilă din cadrul DADR realizează şi actualizează permanent o situaţie centralizată conform ANEXEI RO/GP/OP/03.
7.4.2. La nivelul MADR

Funcţionarul responsabil desemnat pentru primirea şi evaluarea dosarelor va trebui în 5 zile să realizeze :
înregistrarea dosarului în registrul de intrări/ieşiri;
controlul administrativ al dosarului;
decide asupra oportunităţii unui control de nivel doi pe teren. În situaţia în care se constată că dosarul este incomplet se decide asupra modalităţii de completare a acestuia de către PJ în cauză.
transmite o copie a dosarului şi planul de recunoaştere către APIA central în vederea înregistrării în baza de date şi a evaluării planului de recunoaştere;
întocmeşte un proces verbal prin care se consată îndeplinirea sau nu a formalităţilor administrative necesare obţinerii recunoaşterii şi propune emiterea avizului de recunoaştere preliminară în maxim 5 zile lucrătoare de la data comunicării aprobării planului de recunoaştere de către APIA;
notifică solicitantul asupra emiterii avizului în maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii;
transmite o copie a avizului de recunoaştere preliminară către APIA şi DADR în vederea înregistrării în baza de date.

7.5. Controlul menţinerii condiţiilor de recunoaştere preliminară a grupurilor de producători

Scopul controalelor privind menţinerea condiţiilor de recunoaştere este acela de a verifica prin inspecţii pe teren conformitatea datelor înscrise în documentele transmise de catre GP cu realitatea din teren.

Controlul menţinerii condiţiilor de recunoaştere preliminară a grupurilor de producători se realizează de către o echipă de control compusă din reprezentanţi ai MADR şi/sau de la DADR, în urma unui program de control prestabilit. Grupul de producători recunoscut preliminar va transmite anual la MADR până la finele lunii a patra un centralizator pentru fiecare produs şi fiecare membru, al VPC înregistrată în ultimul exerciţiu contabil.

Pe întreg parcursul derulării planului de recunoaştere, grupul de producători recunoscut preliminar este supus monitorizării şi controlului în ceea ce priveşte menţinerea condiţiilor de recunoaştere.

Controalele pot fi anunţate sau inopinate, pe baza analizei de risc, avându-se în vedere ca toate grupurile de producători recunoscute preliminar să fie controlate cel puţin o dată la cinci ani. Controalele vor avea în vedere respectarea menţinerii condiţiilor de recunoaştere privind numărul minim de membri, valoarea minimă a producţiei comercializate şi regulile interne de organizare şi funcţionare (punctul 7.2.).

În urma controlului se completează lista de control in doua exemplare, al carei model este prevazut in anexa RO/GP/OP/02B si se intocmeste un raport.

7.6. Sancţiuni

În cazul nerespectării condiţiilor de recunoaştere, MADR poate lua decizia de retragere a recunoaşterii preliminare, într-un interval de maxim 6 luni.

Dacă nerespectarea condiţiilor este rezultatul neglijenţei grupului de producători recunoscut preliminar, MADR acordă o perioadă de remediere a neregulilor/deficienţelor, într-un interval de maxim 3 luni.

Dacă în intervalul de timp menţionat anterior nu au fost întreprinse toate măsurile pentru remedierea neregulilor/deficienţelor constatate, MADR decide retragerea recunoaşterii preliminare şi înştiinţează grupul de producători în cauză.

Decizia de retragere a recunoaşterii preliminare este comunicată APIA şi conduce la întreruperea finanţării comunitare a planului de recunoaştere şi aplicarea de sancţiuni financiare.8 PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A ORGANIZAŢIILOR DE PRODUCĂTORI

PJ/GP recunoscute preliminar pot obţine la cerere recunoaşterea ca organizaţie de producători pentru una sau mai multe categorii de produse – legume/fructe astfel:
(i)fructe şi legume (exceptând cartofii);
(ii)fructe;
(iii)legume (exceptând cartofii);
(iv)fructe şi/sau legume destinate procesării;
(v)fructe cu coajă;
(vi)ciuperci.

Criteriile minime care trebuie îndeplinite pentru obţinerea statutului de organizaţie de producători sunt cele prevăzute în art. 4, alin. (1) din Regulamentul Comisiei nr.1432/2003:
- minim 5 membri;
- valoarea producţiei comercializate de minim 100 000 euro echivalent în lei;
- să aiba în statut/actul constitutiv, prevederi în conformitate cu legislaţia în vigoare.


8.1. ROLUL ŞI FUNCŢIONAREA ORGANIZAŢIILOR DE PRODUCĂTORI

8.1.1. Structuri şi activităţi ale organizaţiei de producători

Cunoaşterea producţiei

În aplicarea alineatului 1, paragraful 1 al articolului 6 din Reg (CE) nr. 1432/2003, organizaţia de producători pune în aplicare mijoacele tehnice şi umane care să îi permită o cunoaştere şi o monitorizare a potenţialelor producţii, a recoltelor, a randamentelor, a stocurilor şi a vânzărilor directe ale membrilor către consumatori. În acest sens, ea dispune de o baza de date şi de o procedură de actualizare adaptată produselor. Regulamentul intern al OP–ului prevede obligaţia, pentru membrii săi, de frunizare şi de actualizare a informatiilor cerute, precum şi sancţiunile aplicabile în caz de nerespectare a acestuia de către membri.

Sortare, stocare şi condiţionare

În aplicarea alineatului 2, paragraf 1 şi paragraf 2 ale articolului 6 al regulamentului (CE) nr. 1432/2003, OP pune efectiv la dispoziţia membrilor săi, mijloacele tehnice, adaptate produselor, trierii, stocajului sau de condiţionare necesare realizării obiectivelor sale. Ea organizează egalitatea accesului producătorilor membri la aceste instalaţii, fie că este vorba despre proprietar sau locatar.
OP-urile care livrează produsele exclusiv prelucrării nu sunt supuse acestei obligaţii.

Recepţia produsului

OP controlează produsele membrilor pentru a determina caracteristicile în vederea comercializării. Astfel, ea dispune de grile de recepţie şi de un caiet de sarcini pentru fiecare produs.

Prin derogare de la paragraful precedent, când funcţia de recepţie a produselor este realizată de producător, OP, care rămâne responsabilă de recepţie, se asigură de buna sa efectuare, prin punerea în aplicare a unui dispozitiv controlat de aceasta, care cuprinde instruirea şi informarea producătorilor, cât şi un control fizic de al doilea nivel, bazat pe un eşantion reprezentativ pentru totalitatea operaţiunilor de recepţie, realizat de un angajat al OP sau de un organism exterior care prezintă toate garanţiile de independenţă.

Recepţia, atunci când se realizează la intrarea în fabrică, se efectuează între cumpărător şi OP, în prezenţa unui reprezentant al OP, care poate fi însuşi producătorul.

Gestiunea comercială

În temeiul paragrafului 3 al alineatului 1 al articolului 6 din regulamentul (CE) 1432/2003, OP asigură o gestiune comercială adaptată statutului său juridic.

În cazul transferului de proprietate a produselor între producător şi OP, aceasta purcede la comercializarea producţiei membrilor săi, producţie ce a fost cedată în acest scop.

În absenţa transferului de proprietate a produselor între producător şi OP, aceasta acţionează ca mandatar în comercializarea produselor membrilor săi, pe baza unui mandat scris şi necesionabil, care îi este dat de fiecare producător, ce se referă la totalitatea producţiei, fără prejudicierea dispoziţiilor prevăzute la articolul 11 (1.c)3)), din regulamentul (CE) nr. 2200/96.

În acest ultim caz, statutul OP prevede pentru producător obligaţia de a mandata OP pentru întreaga durată a apartenenţei acestuia la organizaţie. Este vorba despre un mandat-tip. În plus, condiţiile de reziliere a mandatului trebuie să comporte un preaviz cu o durată egală celei prevăzute pentru retragerea unui producător din OP.

Mijloace tehnice şi umane

Pentru a atinge obiectivele stabilite de articolul 11 al Regulamentului (CE) nr. 2200/96 şi pentru a asigura funcţiile lor de bază, în special cele vizate la titlul 2, OP dispun de personalul, infrastructura şi echipamentul necesare îndeplinirii activităţilor.

Ele dispun, în special de un personal care corespunde minimum echivalentului unui salariat cu normă întreagă şi cu mijloace tehnice, în functie de caracteristicile producţiilor pe care le comercializează.


8.1.2. Funcţionarea organizaţiilor de producători

Externalizarea

În temeiul articolului 6, alineatul 2 al regulamentului CE nr. 1432/2003, o OP poate încredinţa terţilor executarea sarcinilor definite la titlul II, cu excepţia cunoaşterii producţei.

Atunci când se pune în aplicare paragraful 1, de mai sus, modalităţile sunt definite printr-o convenţie scrisă, încheiată între OP şi fiecare prestatar căruia îi este încredinţată execuţia sarcinilor. Aceasta prevede cel puţin conţinutul misiunilor încredinţate, obiectivele care trebuie atinse, remuneraţia prestatarilor, modalităţile de plată, termenele de execuţie, clauzele şi mijloacele de control şi de evaluare, cât şi condiţiile de rezolvare a litigiilor. Atunci când sarcinile încredinţate sunt agrearea produselor, depozitarea, trierea şi condiţionarea, convenţia garantează OP, accesul la instalaţiile tehnice.

În toate cazurile, această convenţie este supusă votului Adunării Generale a asociaţilor OP.

Sarcinile externalizate în condiţiile prevăzute mai sus pot fi asigurate de unul sau mai mulţi membri ai OP. În acest caz, aceasta verifică dacă fiecare dintre membrii săi beneficiază de aceleaşi condiţii de acces pentru diferitele prestări oferite.

Controlul democratic

În temeiul articolului 14 al regulamentului CE nr. 1432/2003, atunci când contribuţia unui membru al unei OP la valoarea producţiei comercializate este justificată, acesta poate deţine direct maxim 49% din drepturile de vot.

Pentru a evita ca orice persoană fizică sau juridică să deţină indirect prin intermediul unei PJ pe care o controlează, mai mult de 49% din drepturile de vot, membrii OP adoptă prevederi proprii pentru a evita orice abuz de putere sau de influenţă. Statutele OP prevăd o limitare a numărului puterilor pe care le are la dispoziţie unul din membri, la Adunarea Generală.

O cooperativă agricolă sau o uniune de cooperative poate să ceară recunoaşterea ca OP. Statutul trebuie să prevadă în acest caz că deciziile legate de organizarea şi gestionarea unui program operational şi în general, deciziile legate de funcţionarea OP, care ar fi de competenţa unei Adunări Generale, sunt luate, prin delegarea Adunării Generale, de o adunare specializată care reuneşte totalitatea producătorilor implicaţi. Adunarea specializată este convocată şi votează în funcţie de modalităţile şi condiţiile stabilite prin statut, aplicabile Adunărilor Generale ordinare. Adunarea generală a cooperativei agricole, a uniunii de cooperative recunoscute ca OP, ratifică sau respinge aceste decizii, fără a avea puterea să le modifice.

8.2. Demersurile GP/PJ în vederea obţinerii recunoaşterii ca OP

Grupurile de producători recunoscute preliminar care au pus în aplicare un plan de recunoaştere ale cărui rezultate au fost pozitiv consemnate în cadrul raportului final, dobândesc automat statutul de OP recunoscută şi primesc avizul de recunoaştere în maxim 15 de zile de la înregistrarea raportului de către MADR.

Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, persoanele juridice care nu au dobândit statutul de grup de producatori recunoscut preliminar vor înainta documentaţia conform legislaţiei în vigoare.

8.3. Componenţa dosarului de recunoaştere

1.Cerere prin care se solicită recunoaşterea ca OP, conform ANEXEI RO/GP/OP/01;
2.Copie legalizată a actului constitutiv sau a statutului;
3.Decizia Adunării Generale în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii statutului de OP;
4.Copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului;
5.Centralizator pentru fiecare produs şi fiecare membru, al VPC înregistrată în ultimul exerciţiu contabil încheiat conform ANEXEI RO/GP/OP/02;
6.Declaraţia membrilor, pe proprie răspundere, din care să rezulte ca nu aparţin altei OP sau altui GP recunoscut preliminar pentru aceeaşi grupă de produse pentru care se solicită recunoaşterea;
7.Situaţia centralizată privind producţia şi cotizaţia financiară a membrilor;
8.Declaraţie privind programele de finanţare accesate şi stadiul de realizare a acestora;
9.Situaţie centralizată privind activităţile fără caracter agricol şi cele care urmăresc obţinerea de venituri din furnizarea de servicii;
10.Situaţie privind rezultatele financiare (contul de profit şi pierdere pentru ultimul exerciţiu contabil);
11.Situaţia organizaţiei privind mijloacele tehnice de stocare, ambalare şi comercializare a producţiei membrilor;
12.Organigrama societăţii, statul de funcţii şi lista personalului angajat;
13.Angajamentul administratorului persoanei juridice conform ANEXEI RO//OP/02;
14.Dovada deţinerii terenului în proprietate/arendă/concesiune/administrare;
15.Declaraţia pe proprie răspundere, a reprezentantului legal al OP, în faţa notarului, că aceasta nu are datorii la bugetul de stat sau bugetul local.
16.Reglementările contabile şi bugetare necesare pentru funcţionarea organizaţiei.


8.4. Etapele procesului de acordare a recunoaşterii OP

Pentru obţinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar, PJ/GP pregăteşte şi depune, prin reprezentantul legal, la DADR-ul din judeţul de reşedinţă un dosar a cărui componenţă a fost descrisă la punctul 8.3.

8.4.1. La nivelul DADR

Depunerea dosarului privind recunoaşterea preliminară se poate face de către solicitant oricând, neexistând termene limită sau perioade fixe. La nivelul fiecărui DADR, va fi desemnată de către directorul general cel puţin o persoană responsabilă care în termen de maxim 25 zile calendaristice va trebui:
1.să primească şi să înregistreze dosarele;
2.să verifice administrativ dosarele;
3.notifica solicitantul in privinta documentelor lipsa;
4.să efectueze un control la faţa locului (pe teren);
5.să transmită la MADR, nivel central, întreg dosarul PJ împreună cu listele de control.
6.să realizeze o situaţie centralizată în format electronic .xls a grupurilor de producători recunoscute preliminar.
În vederea evidenţierii tuturor etapelor procedurale dosarul va fi înregistrat într-un registru unic după următorul model:
Nr. înregistrare
Data înregistrării
Denumirea PJ
Numele şi prenumele administratorului/preşedintelui

În vederea transmiterii dosarului către MADR, după înregistrarea dosarului în registrul unic, persoana responsabilă din cadrul DADR efectuează un control administrativ al dosarului completând lista de control aferentă conform ANEXEI RO/OP/01. În situaţia în care dosarele sunt incomplete, notifică în scris PJ în cauză menţionând termenul limită (15 zile calendaristice) pentru completarea dosarului. În cazul în care termenul de 15 zile este depăşit, dosarul se consideră respins.

Dacă în urma controlului administrativ şi a completării listei de control se constată că nu există niciun document lipsă, se efectuează un control la faţa locului. Scopul acestui control este de a constata îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere care permite depunerea programului operational de către solicitant. În urma controlului la faţa locului se completeaza lista de control al cărei model este prevăzut în ANEXA RO/GP/OP/02/B.

În vederea păstrării unei evidenţe centralizate şi a emiterii avizului de recunoaştere dosarul împreună cu o copie a listelor de control va fi transmis direcţiei de specialitate din cadrul MADR. La nivelul DADR se vor pastra copii ale dosarului si listelor de control.

Persoana responsabilă din cadrul DADR realizează şi actualizează permanent o situaţie centralizată conform ANEXEI RO/GP/OP/03.

În cazul în care nu sunt necesare completări, dosarul va fi transmis la MADR în termen de 10 zile calendaristice.

8.4.2. La nivelul MADR

Funcţionarul responsabil desemnat pentru primirea şi evaluarea dosarelor va trebui în 5 zile să:
înregistreze şi să verifice dosarul, si listele de control primite de la DADR;
întocmească un proces verbal prin care se constată îndeplinirea sau nu a formalităţilor administrative necesare obţinerii recunoaşterii şi decide aupra oportunităţii unui control de nivel doi pe teren. În situaţia în care se constată că dosarul este incomplet se decide asupra modalităţii de completare a acestuia de către PJ/GP în cauză.
transmită o copie a dosarului către APIA central în vederea înregistrării în baza de date şi a evaluării;
propună emiterea avizului de recunoaştere în maxim 60 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului;
notifice solicitantul asupra emiterii avizului în maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii;
transmită o copie a avizului de recunoaştere preliminară către APIA şi DADR în vederea înregistrării în baza de date;


8.5. Controlul menţinerii condiţiilor de recunoaştere a OP

OP recunoscută va transmite anual la MADR până la finele lunii a patra un centralizator pentru fiecare produs şi fiecare membru, al VPC înregistrată în ultimul exerciţiu contabil.

Pe întreg parcursul derulării programului operational, OP recunoscută este supusă monitorizării şi controlului în ceea ce priveşte menţinerea condiţiilor de recunoaştere.

Controalele pot fi anunţate sau inopinate, pe baza analizei de risc, avându-se în vedere ca toate OP recunoscute să fie controlate cel puţin o dată la cinci ani. Controalele vor avea în vederea respectarea menţinerii condiţiilor de recunoaştere privind numărul minim de membri, valoarea minimă a producţiei comercializate şi regulile interne de organizare şi funcţionare.

DADR judeţene efectuează în fiecare an controale pe teren la cel puţin 30% din OP recunoscute. Planul de control anual este întocmit de Direcţa tehnică de specialitate din cadrul MADR, în funcţie de analiza de risc, dupa ce a primit şi avizul organismului de plată.

După fiecare control pe teren, DADR completeaza lista de control, al carei model este prevazut in anexa RO/GP/OP/02B si întocmeşte un raport, pe care îl comunică apoi OP care are la dispoziţie 4 săptămâni de la primirea raportului, pentru a prezenta eventualele observaţii.

8.6. Sancţiuni

În cazul nerespectării condiţiilor de recunoaştere, MADR poate lua decizia de retragere a recunoaşterii preliminare, într-un interval de maxim 6 luni.

Dacă nerespectarea condiţiilor este rezultatul neglijenţei OP, MADR acordă o perioadă de remediere a neregulilor/deficienţelor, într-un interval de maxim 3 luni.

Dacă în intervalul de timp menţionat anterior nu au fost întreprinse toate măsurile pentru remedierea neregulilor/deficienţelor constatate, MADR decide retragerea recunoaşterii şi înştiinţează OP în cauză.

Decizia de retragere a recunoaşterii este comunicată APIA şi conduce la întreruperea finanţării comunitare a programului operaţional şi aplicarea de sancţiuni financiare.9.ARHIVAREA DOCUMENTELORArhivarea dosarelor privind solicitarea recunoasterii ca grup de producatori recunoscut preliminar si ca organizatie de producatori se va face pe termen nelimitat la nivelul MADR conform normelor europene si legislatiei nationale in vigoare.

Pentru arhivare se vor folosi spatii distincte, dotate cu dulapuri speciale pentru arhiva. Pentru pastrarea documentelor in perioada de lucru, se vor utiliza fisete incuiate si securizate.

Potrivit Legii nr. 16 din data de 2 aprilie 1996 - Legea arhivelor Nationale, se face arhivarea tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite din cadrul structurilor centrale şi judeţene.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

ComentariiComentarii0 comentarii
Rentrop ∧ Straton
Newsletter gratuit
Afaceri in agricultura: 7 idei cu profit garantat in 2021

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Afaceri in agricultura: 7 idei cu profit garantat in 2021".Forum
Adrian spune: Foarte interesant!
01 Iul. 2021 10:20:40
Raspunde la intrebare
blaga felician spune: am avut un smochin in curte-am mancat smochine anul trecut ,din primavera au aparut smochine noi si frunze De doua luni frunzele au inceput sa se usuce si fructele si ele Ce s-a intamplat? Ce sa...
04 Sep. 2019 17:39:28
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo

Conceptul se refera la cresterea economica care satisface nevoile societatii de azi fara a afecta de ...

Formatiune de rod la mar care se prezinta sub forma unei structurib ramificate cu muguri de rod, iar ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Afaceri in agricultura: 7 idei cu profit garantat in 2021


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Afaceri in agricultura: 7 idei cu profit garantat in 2021" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016