Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ghidul prim-cumparatorului de lapte de vaca valabil in 2019

ghidul-prim-cumparatorului-de-lapte-de-vaca-valabil-in-2019

Ghidul prim-cumparatorului de lapte de vaca eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin APIA valabil in 2019 poate fi consultat integral mai jos sau descarcat in format .PDF!


Ghidul este adresat operatorilor economici care desfasoara activitati de achizitionare a laptelui crud de vaca de la producatori, in vederea procesarii sau vanzarii catre alte unitati de procesare si care au obligatia de a se inregistra in Registrul prim-cumparatorilor de lapte.
 
Legislatia care sta la baza ghidului:
 • Regulamentul (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001 si (CE) nr.1234/2007 ale consiliului (Regulamentul unic OCP), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificarile referitoare la organizatiile de producatori si organizatiile contractuale, prevazute in Regulamentul (CE) nr.1234/2007 pentru sectorul laptelui si al produselor lactate;
 • Legea 297/19.11.2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate;
 • Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;
 • H.G. nr.441/28.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate;
 • O.M.A.D.R. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art.9 alin. (1) din Legea 145/2014, modificat prin OMADR 1565/2015;
 • O.M.A.D.R. 1638/2015 pentru stabilirea conditiilor si a proceduri de inregistrare in Registrul prim – cumparatorilor de lapte.
 
Atribuirea de catre APIA a codului unic de identificare in RUI este o conditie necesara pentru operatorii economici din sectorul laptelui si produselor lactate si se face o singura data, pentru fiecare solicitant.
 

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Propriul meu plan de afaceri


CD-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai planuri de afaceri standard Esti o persoana dinamica Profita de CD-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai 7 modele practice de planuri de afacere cu care obtii mai usor finantari si chiar fonduri europene la mai putin de 100 de lei CD-ul "Propriul meu plan de afaceri" iti...

Oferta Speciala
valabila 48h
Pentru obtinerea Codului Unic de Identificare, solicitantul trebuie sa depuna la sediile APIA formularul de inscriere in RUI.
 
Operatorii economici care incep activitatea de cumparare a laptelui de vaca de la producatori in vederea procesarii sau vanzarii catre unitatile de procesare, denumiti in continuare prim – cumparatori, pot fi inregistrati in Registrul prim – cumparatorilor daca depun la APIA aparat central cererea de acordare a avizului de inregistrare ca prim cumparator in sectorul laptelui si al produselor lactate.
 
Inregistrarea ca prim-cumparatori se va face numai dupa ce se constata ca acestia indeplinesc urmatoarele conditii:
 • sunt inscrisi in Registrul unic de identificare APIA;
 • detin un contract cadru care sta la baza relatiilor comerciale cu producatorii de lapte;
 • detin un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare si urmarire cantitativa, calitativa si valorica a cantitatilor de lapte achizitionate;
 • detin echipamente necesare pentru determinarea cantitativa si calitativa a laptelui achizitionat de la producatori;
 • desfasoara cel putin una dintre activitatile de colectare, transport, ambalare, depozitare, racire sau transformare a laptelui crud de vaca;
 • utilizeaza spatii si/sau mijloace de transport autorizate / inregistrate sanitar veterinar;
 • utilizeaza un sistem informatic compatibil pentru completarea si transmiterea informatiilor catre APIA.
 
Formularele cererilor sunt distribuite si puse la dispozitia solicitantilor prin intermediul functionarilor CJAPIA si prin intermediul site-ului APIA.
 
Cererile de inregistrare in Registrul prim – cumparatorilor de lapte trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • sa fie intocmite pe formularul standard;
 • sa fie completate lizibil sau preferabil tehnoredactate;
 • sa fie completate in integralitate;
 • sa fie semnate si stampilate de reprezentantul legal sau de persoana nominalizata sa reprezinte;
 • sa contina toate documentele solicitate in copie, purtand sintagma “conform cu originalul” , semnatura si stampila reprezentantului legal;
 • daca au fost solicitate informatii suplimentare de catre APIA, acestea trebuie sa fie transmise in termen de 10 zile de la primirea notificarii.
 
Reprezentantul legal al operatorului economic va depune cererea la sediul APIA aparat central. Depunerea se poate face personal sau prin posta cu confirmare de primire, pe adresa : Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Bulevardul Carol I, nr. 17, Sector 2, Bucuresti.
 
Operatorii economici care solicita inscrierea in Registrul prim-cumparatorilor de lapte trebuie sa depuna cererea insotita de urmatoarele documente, in copie:
 • certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrul Comertului;
 • certificatul constatator pentru fiecare punct de lucru;
 • contractul cadru care va sta la baza relatiilor comerciale cu producatorii de lapte/copia statutului cooperativei agricole in care este mentionata neobligativitatea incheierii unui contract cu membrii acesteia;
 • autorizatie / document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru fiecare punct de lucru;
 • buletinul /cartea de identitate al reprezentantului legal sau al/a persoanei desemnate in relatia tehnica cu APIA;
 • documentul de inregistrare in Registrul unic de identificare APIA;
 • procura / imputernicire notariala, pentru cazul in care este desemnata sa reprezinte unitatea o alta persoana decat reprezentantul legal.
 
Dupa depunerea cererii de inregistrare in Registrul prim – cumparatorilor de lapte, se va efectua un control la fata locului de catre Agentia Nationala pentru Zootehnie pentru a se constata daca sunt indeplinite conditiile de inregistrare.
 
Avizul de inregistrare in Registrul prim – cumparatorilor se emite in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii.
 
Avizul de inregistrare in Registrul prim cumparatorilor va fi transmis solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, prin posta cu confirmare de primire.
 
Informatiile cu privire la prim-cumparatori pot fi modificate in urmatoarele situatii:
 • schimbarea denumirii unitatii;
 • modificarea adresei sediului social;
 • modificarea/eliminarea/adaugarea de noi puncte de lucru;
 • schimbarea reprezentantului legal al unitatii;
 • oricare alte situatii care impun modificarea datelor de identificare.
 
Formularele cererilor de modificare a datelor de identificare sunt puse la dispozitia solicitantilor prin intermediul functionarilor APIA si prin intermediul site-ului APIA.
 
Reprezentantul legal al operatorului economic va depune cererea de modificare a datelor de identificare la sediul APIA central. Depunerea se poate face personal sau prin posta cu confirmare de primire.
 
Cererea va fi insotita de copiile actelor doveditoare. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.
 
Cererea de modificare a datelor de identificare se va depune la Registratura APIA unde va primi un numar de inregistrare.
 
In conformitate cu art. 15 alin. (2) din HG 441/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 15 a fiecarei luni, prim – cumparatorii de lapte de vaca au obligatia sa depuna declaratia lunara privind cantitatea de lapte crud care a fost achizitionata de la producatori in luna precedenta.
 
Declaratia lunara se va intocmi pe baza documentelor fiscale emise de producatorul de lapte, facturi fiscale sau file autocopiative din carnetul de comercializare.
 
Declaratia lunara (anexa3) cuprinde doua anexe si va fi transmisa in format electronic.
 
Anexa 3.1, in format Excel, va cuprinde obligatoriu informatiile referitoare la cantitatile de lapte achizitionate lunar:
 • Nume si prenume producator/denumire;
 • Tara;
 • Judet;
 • CNP/CUI producator;
 • Cod exploatatie producator;
 • Numar contract de livrare lapte;
 • Data incheierii contractului;
 • Data incetarii contractului;
 • Cantitatea de lapte contractata;
 • Cantitatea de lapte achizitionata
 
Anexa 3.2, scanata in format PDF, JPEG sau TIF, va cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente:
 • a. datele de identificare ale prim cumparatorului de lapte:
 • denumire prim cumparator;
 • CUI/CIF;
 • ID APIA;
 • Numar aviz inregistrare;
 • Adresa sediului social;
 • Judet;
 • Data si numarul iesirii din unitate a informatiilor;
 • b. informatiile referitoare la cantitatile de lapte achizitionate lunar
 • Numarul total al producatorilor care au efectuat livrari in luna pentru care se raporteaza informatiile;
 • Cantitatea de lapte achizitionata total, exprimata in kilograme, in luna pentru care se raporteaza informatiile.
 • c. Numele si prenumele reprezentantului legal al prim cumparatorului si semnatura
 
Numarul total al producatorilor din anexa 3.2 va fi compus din totalitatea producatorilor care au efectuat livrari in luna pentru care se face raportarea.
 
Cantitatea totala de lapte achizitionata, va rezulta din totalizarea cantitatilor de lapte, exprimate in kilograme, achizitionate de la producatorii care au efectuat livrari in luna pentru care se face raportarea informatiilor.
 
Declaratiile lunare obligatorii se vor transmite utilizandu-se aplicatia Relatii Contractuale Lapte (FO). 
 
Anual se vor desfasura controale la fata locului pentru fiecare prim cumparator inregistrat, cu privire la mentinerea conditiilor de inregistrare.
 
In urma analizei si interpretarii rezultatelor controlului la fata locului, daca se constata abateri administrative APIA va lua, in functie de caz, urmatoarele masuri:
 • suspendarea pentru o perioada determinata a avizului de inregistrare;
 • retragerea avizului de inregistrare ca urmare a neadoptarii masurilor corective in termenul stabilit la data suspendarii.
 
Daca se constata abateri contraventionale, A.N.Z. va aplica amenzi conform Legii 297/2013:
 • efectuarea livrarii de lapte crud intre producator si prim – cumparatorul de lapte fara incheierea unui contract in forma scrisa, cu amenda de la 1500 la 2000 lei;
 • refuzul prim – cumparatorului de a primi in control reprezentantii organismelor de control sau nepunerea la dispozitia acestora a documentelor necesare efectuarii controlului, cu amenda de la 500 – 1000 lei;
 • neutilizarea unui sistem de evidenta de catre prim-cumparatori care sa cuprinda balanta intrarilor si iesirilor pentru cantitatile de lapte si grasime, cu amenda de la 500 la 1000 lei;
 • netransmiterea de catre prim – cumparatorii de lapte crud autoritatii competente a informatiilor referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost livrata in cursul fiecarei luni, cu amenda de la 500 -1000 lei.
 
Toate anexele necesare care cuprind cererile si formularele aferente pot fi descarcate dand click AICI!

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Urmareste-ne pe Google News
Newsletter gratuit
TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere".Votati articolul

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Ultima ora

Idei de afaceri in agriculturaRentrop ∧ Straton
Newsletter gratuit
TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere".


Articole recomandate

Rubrica meteo
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "TOP 4 afaceri agricole in 2023 + Planul de afacere" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016